Zoekresultaten

Vitrofoon van vurenhout

Vitrofoon van vurenhout

Trapeziumvormige, vurenhouten bak, waardoor twee zwarte veters lopen die elk door twee houten sleutels strak kunnen worden gespannen. Op deze veters zijn drieëntwintig glazen plaatjes (één is losgelaten) met lijm vastgezet, die elk een verschillende toonhoogte hebben. Door beschadiging van sommige plaatjes is het instrument ontstemd geraakt. De omvang bedraagt drie octaven plus een grote secunde vanaf es tot f’’’, diatonisch in de toonaard As-groot. Het instrument staat op ronde gedraaide houten pootjes waarvan er één ontbreekt. Ter bespeling dienen twee hamertjes van kurk met bamboestelen. De benaming glasharmonica is, gelet op een ander instrument met deze naam, hier minder juist. Herkomst onbekend, vermoedelijk begin 19e eeuw. Dit instrument werd in 1869 door de Utrechtse meteoroloog F.W.C. Krecke geschonken aan het Natuurkundig Genootschap om te gebruiken bij de bestudering van de geluidsleer. In de catalogus van het Physisch Laboratorium van de Utrechtse Universiteit staat dit instrument vermeld onder nr. 1691 als “glasharmonica”. Omstreeks 1925 werd het geschonken aan de collectie Minnaert. Lengte 65,5 cm, diepte van 20,5 naar 11 cm, hoogte 11 cm. Lengte hamers 22,5 en 21 cm. Schenking Minnaert 1963.