Zoekresultaten

Kamer vooropstijgende papierchromatografie

Kamer vooropstijgende papierchromatografie

Voor het eerst beschreven in 1943, werd papierchromatografie (PC) na 1945 veelvuldig toegepast. Met deze methode was het voor het eerst mogelijk inhoudsstoffen van planten te onderzoeken en konden deze van elkaar worden gescheiden en geïdentificeerd. Bij PC wordt onderaan een strook papier (stationaire fase) een oplossing van een te analyseren mengsel als een vlek opgebracht (start). Na drogen wordt de onderzijde geplaatst in een loopvloeistof (mobiele fase; vaak een mengsel van verschillende organische oplosmiddelen) die vervolgens langzaam omhoog zal trekken in het papier, dit door capillaire werking. Na het bereiken van de gewenste hoogte (front) wordt het papier uit de loopvloeistof genomen en gedroogd. Betreft het te analyseren mengsel gekleurde verbindingen (plantaardige pigmenten) dan is het resultaat direct waarneembaar. Maar kleurloze componenten moeten eerst zichtbaar worden gemaakt door het papier te bespuiten met een geschikt reagens. Op het papierchromatogram worden de verschillende componenten van een mengsel waargenomen als afzonderlijke vlekken die zich tussen de start en het front bevinden. Stoffen die sterker binden aan het papier zullen zich dichter bij de start bevinden, terwijl dichter bij het front vlekken zijn te vinden van stoffen met minder binding aan de stationaire fase en/of met een grotere affiniteit voor de mobiele fase. Behalve het te analyseren mengsel kunnen ook bekende enkelvoudige stoffen op het papier worden opgebracht. Wanneer op het verkregen chromatogram een vlek in het mengsel zich op dezelfde hoogte bevindt als die van een enkelvoudige referentie en beide vlekken bovendien dezelfde kleur vertonen, dan is dit een sterke aanwijzing dat de referentiestof deel uitmaakt van het mengsel. De hierboven beschreven methode betreft de zogenaamde stijgende PC. Daarnaast werd o.a. ook dalende PC toegepast. Hierbij hing het papier vanuit de loopvloeistof omlaag. Dalende PC werd toegepast wanneer bij gebruik van een bepaalde loopvloeistof de stijgende methode zeer tijdrovend bleek. De ontwikkeltijd bij dalende PC is namelijk korter, omdat de zwaartekracht de snelheid waarmee de mobiele fase migreert doet toenemen.


Gerelateerde objecten
Walvisskelet Walvisskelet Het verhaal van...