Zoekresultaten

Toestel voor de figuren van Chladni, met versterkingsbuis

Toestel voor de figuren van Chladni, met versterkingsbuis

Dit apparaat is bedoeld om geluidstrillingen in een metalen schijf zichtbaar te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lycopodium, sporen van de wolfsklauw, een sporeplant. De sporen worden op de metalen schijf gestrooid, die vervolgens in trilling wordt gebracht door geluid dat via de cilinder versterkt wordt. De sporen verzamelen zich op de toppen van de door het geluid veroorzaakte trillingen, dus daar waar de plaat trilt. Variatie in het geluid veroorzaakt andere trillingspatronen. Als dezelfde proef zou worden gedaan met bijvoorbeeld zand, dat veel zwaarder is, wordt een ander patroon zichtbaar. Zand verzamelt zich juist daar waar de schijf niet trilt.