Zoekresultaten

Ophthalmoscoop volgens Helmholtz

Ophthalmoscoop volgens Helmholtz

Ophthalmoscoop volgens Helmholtz. Het instrument werd gemaakt door de instrumentmaker van de Universiteit te Königsberg, Egbert Rekoss. De oogspiegel bestaat uit een lenshouder met een doorkijk opening van circa 3 mm, een vatting met drie op elkaar liggende glasplaatjes en een zevental negatieve correctielensjes. De glasplaatjes zijn onder een hoek van 56 graden, de polarisatiehoek, aan het instrument bevestigd en vormen een halfdoorlaatbare spiegel. De onderzoeker laat het licht van een lichtbron, eveneens onder een hoek van circa 56 graden, op de glasplaatjes vallen en richt de teruggekaatste lichtbundel in het te onderzoeken oog direct tegenover hem. De onderzoeker kan door de kijkopening met de lichtbundel meekijken in het te onderzoeken oog.