Zoekresultaten

Laat Antieke (vroegchristelijke) schaal met vier applieken. Noordafrikaanse terra sigillata, terra chiara. Oranjerode klei met idem overtrek. Aan de binnenkant reliëfversiering. Afbeelding van staande Herakles met over zijn schouder het Erymantisch everzwijn en zijn leeuwenvel, in de rechterhand een knots. Dwars op dit applique twee bomen met daarin hangend een mantel, tussen twee vissersbootjes.