Zoekresultaten 12

deelcollectie = "godgeleerdheid", soort = "fotoafdruk zwart-wit"
Josué Jean Philippe Valeton
Josué Jean Philippe Valeton Portretfoto van Josué Jean Philippe Valeton, gewoon hoogleraar Geschiedenis van den Israëlietische godsdienst, de Israëlietische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament vanaf 8 december 1877. 0285-4275
More ..
Josué Jean Philippe Valeton
Josué Jean Philippe Valeton Portretfoto van Josué Jean Philippe Valeton, gewoon hoogleraar Geschiedenis van den Israëlietische godsdienst, de Israëlietische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament vanaf 8 december 1877. 0285-4274
More ..
Hugo Visscher
Hugo Visscher Portretfoto van Hugo Visscher, gewoon hoogleraar Geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, wijsbegeerte van den godsdienst, zedekunde, geschiedenis der leer aangaande god vanaf 15 februari 1904. Gewoon hoogleraar Wijsbegeerte van den… 0285-4223
More ..
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne Portretfoto van Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne, kerkelijk hoogleraar Leerstellige godgeleerdheid, geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk en harer leerstellingen, het Nederlands hervormd kerkrecht vanaf 1916. Kerkelijk hoogleraar… 0285-4113
More ..
Johannes Jacobus van Oosterzee
Johannes Jacobus van Oosterzee Portretfoto van Johannes Jacobus van Oosterzee, gewoon hoogleraar vanaf 30 januari 1863. Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst vanaf 1876. 0285-4064
More ..
Johannes Jacobus van Oosterzee
Johannes Jacobus van Oosterzee Portretfoto van Johannes Jacobus van Oosterzee, gewoon hoogleraar vanaf 30 januari 1863. Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst vanaf 1876. 0285-4063
More ..
Gijsbert Hendrik Lamers
Gijsbert Hendrik Lamers Portretfoto van Gijsbert Hendrik Lamers, gewoon hoogleraar Geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de oud-Christelijke letterkunde vanaf september 1883. Gewoon hoogleraar Geschiedenis der… 0285-3614
More ..
Egbert Heimerik Lasonder
Egbert Heimerik Lasonder Portretfoto van Egbert Heimerik Lasonder, gewoon hoogleraar Bijbelse godgeleerdheid, de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen, de geschiedenis der christelijke zending. 0285-3610
More ..
Jacob Izaak Doedes
Jacob Izaak Doedes Portretfoto van Jacob Izaak Doedes, gewoon hoogleraar Godgeleerdheid vanaf 22 juni 1859. Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de… 0285-3360
More ..
Jacob Izaak Doedes
Jacob Izaak Doedes Portretfoto van Jacob Izaak Doedes, gewoon hoogleraar Godgeleerdheid vanaf 22 juni 1859. Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de… 0285-3357
More ..
Jan Anthony Cramer
Jan Anthony Cramer Portretfoto van Jan Anthony Cramer, gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Christendom, de Christelijke archaeologie, de geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken godsdienst vanaf 19 oktober 1921. 0285-3177
More ..
Hermanus Alexander Roëll
Hermanus Alexander Roëll Foto van een geschilderd portret van Hermanus Alexander Roëll, gewoon hoogleraar Theologie, de natuurlijke theologie vanaf 1 augustus 1704. 0285-10242
More ..