Zoekresultaten 3

deelcollectie = "botanie", materiaal = "waterverf"
Mangaangebrek bij haver
Mangaangebrek bij haver

Onderwijsplaat met vijf afbeeldingen van haverplanten met mangaangebrek, een veenkoloniale ziekte.

UG-421

Aantasting van knopschubben
Aantasting van knopschubben

Onderwijsplaat met vijf afbeeldingen van microscopische opnamen van aantasting van knopschubben.

UG-420

Crown Gall
Crown Gall

Onderwijsplaat met een afbeelding van een door Crown Gall aangetaste tak.

UG-400